Pulgoja linnujaam

Siisike (Carduelis spinus)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:56
Keskmine:1,3 (9,3)
Max:26 (1983)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
25.7-27.7
Sügisrände keskpunkt (50%):
26.7
Suurim püügipäev:
1. 26.07.2019 (1)
2. 23.08.2019 (0)
3. 13.08.2019 (0)


Joonis 1. Siisike (Carduelis spinus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Siisike (Carduelis spinus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.