Pulgoja linnujaam

Rohevint (Carduelis chloris)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:18
Keskmine:0,4 (3,0)
Max:13 (1998)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
29.7-31.7
Sügisrände keskpunkt (50%):
30.7
Suurim püügipäev:
1. 28.07.2016 (1)
2. 22.08.2016 (0)
3. 13.08.2016 (0)


Joonis 1. Rohevint (Carduelis chloris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Rohevint (Carduelis chloris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.