Pulgoja linnujaam

Salu-lehelind (Phylloscopus trochilus)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:11371
Keskmine:270,7 (270,7)
Max:1266 (2006)
Min:35 (1998)
Sügisrände periood (90%):
30.7-8.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
20.8
Suurim püügipäev:
1. 24.08.2006 (178)
2. 20.08.2006 (132)
3. 30.08.2006 (120)


Joonis 1. Salu-lehelind (Phylloscopus trochilus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Salu-lehelind (Phylloscopus trochilus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.