Pulgoja linnujaam

Väike-lehelind (Phylloscopus collybita)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:1190
Keskmine:28,3 (32,2)
Max:274 (2000)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
10.8-13.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
5.9
Suurim püügipäev:
1. 12.09.2003 (36)
2. 14.09.2003 (34)
3. 13.09.2003 (23)


Joonis 1. Väike-lehelind (Phylloscopus collybita). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Väike-lehelind (Phylloscopus collybita). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.