Pulgoja linnujaam

Aed-põõsalind (Sylvia borin)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:1046
Keskmine:24,9 (26,2)
Max:215 (1982)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
30.7-30.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
18.8
Suurim püügipäev:
1. 27.08.2006 (8)
2. 24.08.2006 (6)
3. 30.08.2006 (5)


Joonis 1. Aed-põõsalind (Sylvia borin). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Aed-põõsalind (Sylvia borin). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.