Pulgoja linnujaam

Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:2952
Keskmine:70,3 (70,3)
Max:154 (1989)
Min:23 (2007)
Sügisrände periood (90%):
25.7-29.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
10.8
Suurim püügipäev:
1. 06.08.2005 (11)
2. 19.08.2005 (11)
3. 14.08.2010 (11)


Joonis 1. Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.