Pulgoja linnujaam

Aed-roolind (Acrocephalus dumetorum)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:781
Keskmine:18,6 (18,6)
Max:102 (2016, 2017)
Min:1 (1982)
Sügisrände periood (90%):
23.7-24.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
30.7
Suurim püügipäev:
1. 24.07.2016 (23)
2. 25.07.2016 (15)
3. 27.07.2016 (13)


Joonis 1. Aed-roolind (Acrocephalus dumetorum). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Aed-roolind (Acrocephalus dumetorum). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.