Pulgoja linnujaam

Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:1109
Keskmine:26,4 (27,7)
Max:144 (2019)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
22.7-28.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
2.8
Suurim püügipäev:
1. 24.07.2013 (11)
2. 03.08.2013 (11)
3. 24.07.2019 (11)


Joonis 1. Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.