Pulgoja linnujaam

Võsa-ritsiklind (Locustella naevia)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:514
Keskmine:12,2 (13,5)
Max:64 (2006)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
26.7-30.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
6.8
Suurim püügipäev:
1. 01.08.2018 (9)
2. 31.07.2006 (5)
3. 02.08.2006 (5)


Joonis 1. Võsa-ritsiklind (Locustella naevia). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Võsa-ritsiklind (Locustella naevia). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.