Pulgoja linnujaam

Võsaraat (Prunella modularis)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:66
Keskmine:1,6 (7,3)
Max:23 (1979)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
24.8-11.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
25.8
Suurim püügipäev:
1. 12.09.2003 (1)
2. 25.08.2011 (1)
3. 24.07.2011 (0)


Joonis 1. Võsaraat (Prunella modularis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Võsaraat (Prunella modularis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.