Pulgoja linnujaam

Tikutaja (Gallinago gallinago)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:211
Keskmine:5,0 (6,0)
Max:30 (1995)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
24.7-25.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
4.8
Suurim püügipäev:
1. 16.08.2006 (8)
2. 25.07.2010 (6)
3. 01.08.2005 (5)


Joonis 1. Tikutaja (Gallinago gallinago). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.Joonis 2. Tikutaja (Gallinago gallinago). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.