Pulgoja linnujaam

Tutkas (Philomachus pugnax)

Üldstatistikud (1979-2020)
Summa:14
Keskmine:0,3 (4,7)
Max:12 (2005)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
17.8-19.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
18.8
Suurim püügipäev:
1. 18.08.2005 (9)
2. 19.08.2005 (3)
3. 23.08.2005 (0)


Joonis 1. Tutkas (Philomachus pugnax). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1979-2020.



Joonis 2. Tutkas (Philomachus pugnax). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1979-2020.