Pulgoja linnujaam

Linnujaamas on 42 hooaja jooksul (1979-2020) märgistatud 177056 lindu kokku 126 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (73,9%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Sylviidae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1979-2020)
1. 7801 (1995)
2. 7522 (1996)
3. 6911 (2006)
4. 6633 (1990)
5. 6590 (2003)
6. 5986 (2012)
7. 5947 (1989)
8. 5798 (2010)
9. 5413 (1983)
10. 5134 (2011)
11. 5002 (1988)
12. 4991 (2013)
13. 4959 (1991)
14. 4880 (2002)
15. 4732 (1999)
16. 4689 (2001)
17. 4661 (2014)
18. 4625 (2004)
19. 4446 (2000)
20. 4384 (2005)
21. 4287 (1994)
22. 4008 (1992)
23. 3734 (2019)
24. 3653 (1997)
25. 3536 (2009)
26. 3524 (2018)
27. 3478 (1980)
28. 3440 (2016)
29. 3440 (2017)
30. 3436 (2008)
31. 2933 (1985)
32. 2885 (1993)
33. 2881 (1981)
34. 2826 (1984)
35. 2675 (1986)
36. 2536 (1998)
37. 2411 (1987)
38. 2355 (2007)
39. 2302 (1982)
40. 2030 (2015)
41. 1841 (1979)
42. 1741 (2020)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1979-2020)
1. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 61706
2. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 33882
3. Suitsupääsuke Hirundo rustica 24238
4. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 11371
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9783
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4737
7. Roohabekas Panurus biarmicus 3500
8. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 3159
9. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2952
10. Kaldapääsuke Riparia riparia 2325
11. Pöialpoiss Regulus regulus 2028
12. Punarind Erithacus rubecula 1304
13. Kadakatäks Saxicola rubetra 1227
14. Hänilane Motacilla flava 1226
15. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1190
16. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 1109
17. Aed-põõsalind Sylvia borin 1046
18. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 860
19. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 781
20. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 775
21. Kuldnokk Sturnus vulgaris 523
22. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 514
23. Väike-põõsalind Sylvia curruca 453
24. Punaselg-õgija Lanius collurio 394
25. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 377
26. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 341
27. Linavästrik Motacilla alba 274
28. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 270
29. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 270
30. Kukkurtihane Remiz pendulinus 256
31. Käblik Troglodytes troglodytes 244
32. Mudatilder Tringa glareola 221
33. Tikutaja Gallinago gallinago 211
34. Sookiur Anthus pratensis 205
35. Kuldhänilane Motacilla citreola 197
36. Sinirind Luscinia svecica 195
37. Sinitihane Cyanistes caeruleus 189
38. Põhjatihane Poecile montanus 177
39. Jäälind Alcedo atthis 169
40. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
41. Rasvatihane Parus major 165
42. Ööbik Luscinia luscinia 139
43. Laulurästas Turdus philomelos 132
44. Öösorr Caprimulgus europaeus 118
45. Porr Certhia familiaris 104
46. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
47. Täpikhuik Porzana porzana 92
48. Metsvint Fringilla coelebs 88
49. Metskiur Anthus trivialis 83
50. Vihitaja Actitis hypoleucos 78
51. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 69
52. Põldvarblane Passer montanus 68
53. Võsaraat Prunella modularis 66
54. Käosulane Hippolais icterina 59
55. Raudkull Accipiter nisus 58
56. Metstilder Tringa ochropus 57
57. Siisike Carduelis spinus 56
58. Vainurästas Turdus iliacus 53
59. Musttihane Periparus ater 53
60. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
61. Kivitäks Oenanthe oenanthe 47
62. Piilpart Anas crecca 34
63. Väänkael Jynx torquilla 34
64. Talvike Emberiza citrinella 32
65. Padu-roolind Acrocephalus agricola 30
66. Musträstas Turdus merula 28
67. Kanepilind Carduelis cannabina 26
68. Rooruik Rallus aquaticus 25
69. Rohevint Carduelis chloris 18
70. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
71. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 17
72. Hallrästas Turdus pilaris 16
73. Sootihane Poecile palustris 14
74. Tutkas Philomachus pugnax 14
75. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
76. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 13
77. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
78. Ohakalind Carduelis carduelis 11
79. Põldlõoke Alauda arvensis 9
80. Rägapart Anas querquedula 9
81. Hüüp Botaurus stellaris 6
82. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
83. Puukoristaja Sitta europaea 6
84. Heletilder Tringa nebularia 5
85. Väikepistrik Falco columbarius 5
86. Kõrvukräts Asio otus 5
87. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
88. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
89. Kanakull Accipiter gentilis 4
90. Punajalg-tilder Tringa totanus 4
91. Rohunepp Gallinago media 3
92. Rukkirääk Crex crex 3
93. Pasknäär Garrulus glandarius 3
94. Kägu Cuculus canorus 3
95. Väike-käosulane Iduna caligata 3
96. Hallvares Corvus corone 2
97. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
98. Harakas Pica pica 2
99. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
100. Lõopistrik Falco subbuteo 2
101. Kalakajakas Larus canus 1
102. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
103. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
104. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
105. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
106. Rääkspart Anas strepera 1
107. Vöötkakk Surnia ulula 1
108. Värbrisla Calidris temminckii 1
109. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
110. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1
111. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
112. Soopart Anas acuta 1
113. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
114. Tumetilder Tringa erythropus 1
115. Tundrakiur Anthus cervinus 1
116. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
117. Sooräts Asio flammeus 1
118. Suurrisla Calidris canutus 1
119. Hallhaigur Ardea cinerea 1
120. Rüüt Pluvialis apricaria 1
121. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
122. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
123. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
124. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
125. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
126. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1979-2020)
Podicipedidae
1. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
Phalacrocoracidae
1. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
Ardeidae
1. Hallhaigur Ardea cinerea 1
2. Hüüp Botaurus stellaris 6
Anatidae
1. Soopart Anas acuta 1
2. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
3. Piilpart Anas crecca 34
4. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
5. Rägapart Anas querquedula 9
6. Rääkspart Anas strepera 1
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 4
2. Raudkull Accipiter nisus 58
3. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
4. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 5
2. Lõopistrik Falco subbuteo 2
3. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
4. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 3
2. Täpikhuik Porzana porzana 92
3. Rooruik Rallus aquaticus 25
Charadriidae
1. Rüüt Pluvialis apricaria 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 78
2. Suurrisla Calidris canutus 1
3. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1
4. Värbrisla Calidris temminckii 1
5. Tikutaja Gallinago gallinago 211
6. Rohunepp Gallinago media 3
7. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
8. Tutkas Philomachus pugnax 14
9. Tumetilder Tringa erythropus 1
10. Mudatilder Tringa glareola 221
11. Heletilder Tringa nebularia 5
12. Metstilder Tringa ochropus 57
13. Punajalg-tilder Tringa totanus 4
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
2. Kalakajakas Larus canus 1
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 3
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
2. Sooräts Asio flammeus 1
3. Kõrvukräts Asio otus 5
4. Vöötkakk Surnia ulula 1
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 118
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 169
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
3. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
4. Väänkael Jynx torquilla 34
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 9
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 24238
3. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
4. Kaldapääsuke Riparia riparia 2325
Motacillidae
1. Tundrakiur Anthus cervinus 1
2. Sookiur Anthus pratensis 205
3. Metskiur Anthus trivialis 83
4. Linavästrik Motacilla alba 274
5. Kuldhänilane Motacilla citreola 197
6. Hänilane Motacilla flava 1226
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 244
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 66
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 1304
2. Ööbik Luscinia luscinia 139
3. Sinirind Luscinia svecica 195
4. Kivitäks Oenanthe oenanthe 47
5. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 13
6. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 270
7. Kadakatäks Saxicola rubetra 1227
8. Vainurästas Turdus iliacus 53
9. Musträstas Turdus merula 28
10. Laulurästas Turdus philomelos 132
11. Hallrästas Turdus pilaris 16
Sylviidae
1. Padu-roolind Acrocephalus agricola 30
2. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2952
3. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 781
4. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9783
6. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 61706
7. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 33882
8. Käosulane Hippolais icterina 59
9. Väike-käosulane Iduna caligata 3
10. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 69
11. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 1109
12. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 514
13. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1190
14. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 377
15. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
16. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 11371
17. Pöialpoiss Regulus regulus 2028
18. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 270
19. Aed-põõsalind Sylvia borin 1046
20. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 3159
21. Väike-põõsalind Sylvia curruca 453
22. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 860
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 17
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 341
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 3500
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
2. Sinitihane Cyanistes caeruleus 189
3. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
4. Rasvatihane Parus major 165
5. Musttihane Periparus ater 53
6. Põhjatihane Poecile montanus 177
7. Sootihane Poecile palustris 14
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 6
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 104
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 256
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 394
Corvidae
1. Hallvares Corvus corone 2
2. Pasknäär Garrulus glandarius 3
3. Harakas Pica pica 2
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 523
Passeridae
1. Põldvarblane Passer montanus 68
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 26
2. Ohakalind Carduelis carduelis 11
3. Rohevint Carduelis chloris 18
4. Siisike Carduelis spinus 56
5. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 775
6. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
7. Metsvint Fringilla coelebs 88
8. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
9. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
Emberizidae
1. Talvike Emberiza citrinella 32
2. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4737