Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Hooaeg algas vägagi tuuliselt. Septembri esimesel nädalal pöördus tuul lõunakaarde ning kuni 8. septembrini puhusid tugevad lõuna- ja edelatuuled. Seejärel pöördus tuul läände ning kuni 16. septembrini puhusid väga tugevad lääne- ja põhjakaarte tuuled. Esimene sügistorm saabus 10. septembril ning järgmine juba 17. septembril. Viimane torm tõi loodetuule puhangud, mis ületasid 20 m/s. Sellised loodetuuled on merele avatud Kabli rannikul linnupüünisele purustava jõuga, mistõttu lasti püünis poole võrra alla. Kahe tormi vahele jäi ka üks helgema ilmaga päev. Nimelt 16. septembril pöördus tuul kagusse ning võib öelda, et viimaks algas tihaste ränne. Rõnga sai tol kolmapäeval (16.09.2020) kokku 564 lindu, kelle hulgas oli arvukaim musttihane (424), sinitihane (59), rasvatihane (27) ning väike-lehelind (22). Soodsale rändepäevale järgnes sügistorm ning järgneva nädala jooksul olid ilmaolud tihaste rändeks väga ebasobivad - valdavalt lääne- ja loodetuuled. 23. septembril pöördus tuul lõunasse. Toimus ilmamuutus, mille järel jäi soodne rändeilm püsima septembri lõpuni. Järsk ilmamuutus tõi endaga kaasa rändsete tihaste laviini. Nii kogesid tol kolmapäeval (23.09.2020) Kablis vahetuses olnud 4 rõngastajat päeva, millist pole linnujaamas ammu kogetud. Rõngastuspuldis olid Jaak Tammekänd ja Raul Vilk ning mõrdpüünisega opereerisid Aivo Klein ning Meelis Leivits. Kella 11-ks oli rõngastamist ootavaid linde juba nii palju, et tuli kolmekesi rõngastama asuda ning viimane neist pidi üksinda püünisega toimetama. Tihased saabusid püünisesse sisuliselt katkematu voona. Põhiline rände tipp, mis koosnes puhtalt must-tihasest saabus kl 12 paiku ning kestis kl 15-ni. Rõnga sai tol päeval jalga 2208 lindu. Lisaks saadi 5 välismaist taasleidu (2 Hollandi, 1 Saksamaa, 1 Läti ja 1 Leedu) ning tabati ka 2 lääne-pöialpoissi. Tol päeval löödi järjekordselt üle sinitihase päeva rekord, mis nüüd on 724 lindu (eelmine rekord pärineb eelmise aasta 26ndast septembrist, mil rõngastati 566 sinitihast). Üle 2000 rõngastusega päevi pole linnujaama ajaloos just palju - enam kui 50 aastase ajaloo jooksul vaid 15 päeva. Enamasti jäävad need 70ndatesse ja 80ndate algusesse. Viimane taoline rändepäev oli 28.09.2005, mil sai rõnga jalga 2158 lindu. Kuna soodsad ilmad jätkusid, siis jätkus ka tihaste ränne. Hullule kolmapäevale (23.09.2020) järgnesid kolm päeva, mil rõngastati iga päev üle 1000 linnu. Lisaks saadi veel 2 välismaist taasleidu (2 Vene) ning püstitati uus lääne-pöialpoisi päeva rekord, milleks on nüüd 3 lindu. Kui 23-24. september oli musttihase rändepäevad, siis reedel (25.09.2020) domineerisid püügiarvudes juba pöialpoisid (505). Alles laupäeval (26.09.2020) oli ränne märkimisväärselt tagasihoidlikum (vaid 371 rõngastust) ning peale 28. septembrit muutusid tihaste numbrid täiesti olematuks. Septembri lõpu seisuga võib öelda, et esimene rändtihaste laine lahkus meilt sel aastal väga lühikese, 6-päevase perioodi jooksul. Oma osa on selles kindlasti tuulisel ja tormisel septembri algusel, kuid oma panuse andis ka üllatusena saabunud musttihase invasioon, millist pole Kablis nähtud juba mõnda aega.

Septembriga sai linnujaamas rõnga jalga kokku 7613 lindu. Võrreldes eelnevate aastatega on 2020 hooaeg veidi teistmoodi. Pea olematu arvukusega on sel aastal sabatihane (vaid 19 rõngastust), kelle arv küllalt sageli esinevatel invasiooniaastatel ulatub tuhandetesse. Sabatihaste invasiooni asemel leidis aset musttihaste invasioon (2221 rõngastust) ning jätkuvalt arvukas on sinitihane (2175 rõngastust). Tähelepanu on äratanud asjaolu, et tavatult suur osa rõngastatud sini- ja rasvatihastest on olnud vanalinnud. See on märk selle kohta, et sigimisedukus oli 2020 aasta kevadel väike ning on võimalik, et oktoobrikuus jääb rändtihaste järgmine rändelaine tulemata. Kuu kokkuvõtet saab täpsemalt vaadata lehelt trektellen.org.

Juba nädalapäevad hoogu kogunud musttihaste invasioon kujunes tänu soodsale rändeilmale rekordiliseks. Täna sai Kabli linnujaamas rõnga jalga koguni 1009 musttihast. See tulemus on Kabli linnujaama enam kui poole sajandi pikkuses vaatlusreas 4. päevatulemus. Tänasest (23.09.2020) tulemusest suuremad päevased püügiarvud jäävad 70ndatesse: 17.09.1974 (1147); 19.10.1971 (1122); 16.09.1974 (1083).

Tänasega sai rõnga jalga lisaks musttihastele ka arukalt teisi linde ning päevane rõngastuste summa ületas kahe tuhande piiri! Päeva tulemused leiab siit: https://www.trektellen.org/count/view/1777/20200923

Neljapäeval, 26. septembril oli linnujaamas soodsa rändeilma tõttu kiire päev. Päevaga tabati ja said rõnga jalga 1174 lindu. Neist enamus sinitihased, keda rõngastati kokku 566 isendit. See on Kabli linnujaama sinitihase päevarekord. Eelmine päevarekord pärines 19. septembris 1992.

https://www.trektellen.nl/count/view/1777/20190926

Sinitihaste rändeliikumine sai hoo sisse juba esmaspäeval ning nädalaga on rõnga jalga saanud 1162 sinitihast. Sel hooajal on sinitihaseid kokku rõngastatud 1386 isendit. Kui arvestada, et eelmisel aastal sai rõnga jalga ca 1400 sinitihast, siis võib oletada, et tõenäoliselt on sinitihaste ränne lõppfaasis. Lisaks sinitihastele ilmusid neljapäeval ka esimesed sabatihased (195 isendit). Järgnev päev (27. september) kujuneski juba sabatihaste päevaks, mil sabatihaste püüginumber (273 isendit) ületas kõigi teiste rändlindude püügiarvud.

Teisipäeval, 24. septembril saadi kaks taasleidu välismaa rõngastega. Neist üks oli sinitihane, kes oli rõngastatud Saksamaal Helgolandi linnujaamas ning teine, samuti sinitihane, oli rõngastatud Lätis.

Viie päeva jooksul valitsevad põhjakaarte tuuled. Sinitihaste ränne kogub hoogu, püüginumber suureneb päev-päevalt. Esimesed sabatihased ilmuvad 24.09 (8 rõngastatud). 23. ja 24. toimub valdavalt tihaste pöördränne, mis pöördub taas lõunasse 24 hilishommikul. Teisipäeval (24.09) saadakse esindusliku sinitihase rändenumbri (386) hulgast Helgolandi rõngaga vana sinitihane ja Läti rõngaga noor sinitihane. Viimane rõngastati 9.09.2019 Ainažis, mis viitab sellele, et lind jõudis tõenäoliselt äsjase pöördände käigus Kablist põhjapoolsetele aladele ning 24.09 jätkas teed lõunasse.

Peale pühapäevast (15.IX) tormi pöördus tuul loodesse ning seejärel põhjakaarde ning toimus ilmade järk-järguline jahenemine. Kolmapäeval (18.IX) puhus põhjatuul ning Kablist vaadeldi ca 3000 sookure rännet lõunasse. Teateid sookurgede rändestardist tuli ka mujalt Eestist. Esimene öökülm oli 19.IX hommikul. Viie päeva jooksul valitsesid põhjakaarte tuuled ning ränne jääb Kablis tagasihoidlikuks.

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.