Kabli linnujaam

Linnujaamas on 52 hooaja jooksul (1969-2020) märgistatud 703965 lindu kokku 177 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (52,9%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Paridae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1969-2020)
1. 37739 (1983)
2. 30446 (1981)
3. 29966 (1975)
4. 26042 (1986)
5. 25231 (1988)
6. 23192 (1985)
7. 21501 (1992)
8. 21147 (2000)
9. 20655 (1989)
10. 20031 (2005)
11. 18415 (2018)
12. 18250 (1991)
13. 18242 (1977)
14. 18076 (2008)
15. 17038 (1973)
16. 16928 (1984)
17. 15605 (1996)
18. 15578 (1974)
19. 15174 (2012)
20. 14983 (2010)
21. 14664 (1990)
22. 14029 (1980)
23. 13452 (2014)
24. 13419 (1995)
25. 13187 (1987)
26. 12245 (1971)
27. 12144 (2016)
28. 11973 (2020)
29. 11784 (2007)
30. 11372 (2019)
31. 11251 (1993)
32. 11192 (1998)
33. 10460 (1972)
34. 10148 (1982)
35. 10100 (1999)
36. 9119 (2001)
37. 8875 (2004)
38. 8699 (2003)
39. 8279 (1994)
40. 7865 (1976)
41. 6610 (1979)
42. 6610 (2013)
43. 6215 (2015)
44. 5514 (2006)
45. 5304 (2011)
46. 4810 (1997)
47. 4713 (2009)
48. 4609 (1978)
49. 4310 (2017)
50. 4109 (2002)
51. 2382 (1970)
52. 283 (1969)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1969-2020)
1. Pöialpoiss Regulus regulus 195653
2. Rasvatihane Parus major 133752
3. Sabatihane Aegithalos caudatus 118245
4. Sinitihane Cyanistes caeruleus 60840
5. Musttihane Periparus ater 35545
6. Põhjatihane Poecile montanus 21403
7. Siisike Carduelis spinus 18354
8. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 16564
9. Punarind Erithacus rubecula 15163
10. Porr Certhia familiaris 12310
11. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10442
12. Metsvint Fringilla coelebs 10054
13. Urvalind Carduelis flammea 9805
14. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2983
15. Käblik Troglodytes troglodytes 2870
16. Musträstas Turdus merula 2574
17. Siidisaba Bombycilla garrulus 2142
18. Põhjavint Fringilla montifringilla 2030
19. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1969
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1761
21. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1677
22. Aed-põõsalind Sylvia borin 1520
23. Sootihane Poecile palustris 1516
24. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1500
25. Laulurästas Turdus philomelos 1319
26. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1129
27. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 1019
28. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 1015
29. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 933
30. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
31. Väike-põõsalind Sylvia curruca 916
32. Puukoristaja Sitta europaea 912
33. Vainurästas Turdus iliacus 904
34. Talvike Emberiza citrinella 871
35. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 855
36. Hallrästas Turdus pilaris 848
37. Linavästrik Motacilla alba 798
38. Suitsupääsuke Hirundo rustica 766
39. Põldvarblane Passer montanus 713
40. Võsaraat Prunella modularis 695
41. Roohabekas Panurus biarmicus 681
42. Rohevint Carduelis chloris 644
43. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 514
44. Pasknäär Garrulus glandarius 421
45. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
46. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 380
47. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
48. Kõrvukräts Asio otus 347
49. Koduvarblane Passer domesticus 318
50. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
51. Raudkull Accipiter nisus 255
52. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 239
53. Kanepilind Carduelis cannabina 216
54. Metskiur Anthus trivialis 199
55. Ohakalind Carduelis carduelis 186
56. Punaselg-õgija Lanius collurio 158
57. Käosulane Hippolais icterina 154
58. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 141
59. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 132
60. Kadakatäks Saxicola rubetra 122
61. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
62. Koldvint Serinus serinus 105
63. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 89
64. Värbkakk Glaucidium passerinum 89
65. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 85
66. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
67. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 75
68. Jäälind Alcedo atthis 75
69. Sookiur Anthus pratensis 75
70. Kivitäks Oenanthe oenanthe 71
71. Ööbik Luscinia luscinia 71
72. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
73. Musträhn Dryocopus martius 60
74. Nurmkana Perdix perdix 59
75. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
76. Tutkas Philomachus pugnax 53
77. Kodukakk Strix aluco 50
78. Väikerisla Calidris minuta 47
79. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 47
80. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
81. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 42
82. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
83. Liivatüll Charadrius hiaticula 41
84. Hallpea-rähn Picus canus 41
85. Öösorr Caprimulgus europaeus 41
86. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
87. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
88. Hänilane Motacilla flava 37
89. Händkakk Strix uralensis 37
90. Kukkurtihane Remiz pendulinus 33
91. Männileevike Pinicola enucleator 32
92. Hakk Coloeus monedula 32
93. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
94. Kägu Cuculus canorus 30
95. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 29
96. Mänsak Nucifraga caryocatactes 28
97. Hoburästas Turdus viscivorus 27
98. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
99. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 23
100. Väänkael Jynx torquilla 21
101. Laanepüü Tetrastes bonasia 21
102. Tikutaja Gallinago gallinago 20
103. Mudanepp Lymnocryptes minimus 20
104. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
105. Hallvares Corvus corone 19
106. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
107. Roherähn Picus viridis 17
108. Kanakull Accipiter gentilis 17
109. Harakas Pica pica 16
110. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
111. Mudatilder Tringa glareola 15
112. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
113. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
114. Metskurvits Scolopax rusticola 13
115. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 12
116. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
117. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
118. Hallõgija Lanius excubitor 11
119. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
120. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
121. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
122. Nõmmekiur Anthus campestris 8
123. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
124. Sinirind Luscinia svecica 7
125. Kaelustuvi Columba palumbus 7
126. Künnivares Corvus frugilegus 6
127. Sooräts Asio flammeus 6
128. Piiritaja Apus apus 5
129. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
130. Kodutuvi Columba livia 4
131. Põldlõoke Alauda arvensis 4
132. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
133. Väikepistrik Falco columbarius 4
134. Vöötkakk Surnia ulula 3
135. Lõopistrik Falco subbuteo 3
136. Kalakajakas Larus canus 3
137. Hiireviu Buteo buteo 3
138. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
139. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
140. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 3
141. Herilaseviu Pernis apivorus 3
142. Väiketüll Charadrius dubius 3
143. Taigatihane Poecile cinctus 2
144. Aul Clangula hyemalis 2
145. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 2
146. Suurrisla Calidris canutus 2
147. Värbrisla Calidris temminckii 2
148. Rohunepp Gallinago media 2
149. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
150. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
151. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
152. Peoleo Oriolus oriolus 2
153. Õõnetuvi Columba oenas 2
154. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
155. Metsis Tetrao urogallus 2
156. Siberi raat Prunella montanella 2
157. Leeterisla Calidris alba 2
158. Rooruik Rallus aquaticus 1
159. Plüü Pluvialis squatarola 1
160. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
161. Rukkirääk Crex crex 1
162. Plütt Limicola falcinellus 1
163. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 1
164. Piilpart Anas crecca 1
165. Sõtkas Bucephala clangula 1
166. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
167. Merisk Haematopus ostralegus 1
168. Rüüt Pluvialis apricaria 1
169. Vaenukägu Upupa epops 1
170. Heletilder Tringa nebularia 1
171. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
172. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
173. Randtiir Sterna paradisaea 1
174. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
175. Punapea-õgija Lanius senator 1
176. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
177. Kaelustäks Saxicola torquatus 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1969-2020)
Anatidae
1. Piilpart Anas crecca 1
2. Sinikael-part Anas platyrhynchos 1
3. Sõtkas Bucephala clangula 1
4. Aul Clangula hyemalis 2
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 17
2. Raudkull Accipiter nisus 255
3. Hiireviu Buteo buteo 3
4. Herilaseviu Pernis apivorus 3
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 4
2. Lõopistrik Falco subbuteo 3
Tetraonidae
1. Metsis Tetrao urogallus 2
2. Laanepüü Tetrastes bonasia 21
Phasianidae
1. Nurmkana Perdix perdix 59
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 1
2. Rooruik Rallus aquaticus 1
Haematopodidae
1. Merisk Haematopus ostralegus 1
Charadriidae
1. Väiketüll Charadrius dubius 3
2. Liivatüll Charadrius hiaticula 41
3. Rüüt Pluvialis apricaria 1
4. Plüü Pluvialis squatarola 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 2
2. Leeterisla Calidris alba 2
3. Soorisla e. soorüdi Calidris alpina 75
4. Suurrisla Calidris canutus 2
5. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 44
6. Väikerisla Calidris minuta 47
7. Värbrisla Calidris temminckii 2
8. Tikutaja Gallinago gallinago 20
9. Rohunepp Gallinago media 2
10. Plütt Limicola falcinellus 1
11. Mudanepp Lymnocryptes minimus 20
12. Tutkas Philomachus pugnax 53
13. Metskurvits Scolopax rusticola 13
14. Mudatilder Tringa glareola 15
15. Heletilder Tringa nebularia 1
16. Punajalg-tilder Tringa totanus 2
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 8
2. Väikekajakas Hydrocoloeus minutus 1
3. Kalakajakas Larus canus 3
Sternidae
1. Randtiir Sterna paradisaea 1
Columbidae
1. Kodutuvi Columba livia 4
2. Õõnetuvi Columba oenas 2
3. Kaelustuvi Columba palumbus 7
4. Kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto 1
5. Turteltuvi Streptopelia turtur 7
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 30
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 239
2. Sooräts Asio flammeus 6
3. Kõrvukräts Asio otus 347
4. Värbkakk Glaucidium passerinum 89
5. Kodukakk Strix aluco 50
6. Händkakk Strix uralensis 37
7. Vöötkakk Surnia ulula 3
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 41
Apodidae
1. Piiritaja Apus apus 5
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 75
Upupidae
1. Vaenukägu Upupa epops 1
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 47
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 1677
3. Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius 12
4. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 514
5. Musträhn Dryocopus martius 60
6. Väänkael Jynx torquilla 21
7. Kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus 14
8. Hallpea-rähn Picus canus 41
9. Roherähn Picus viridis 17
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 4
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 9
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 117
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 766
3. Kaldapääsuke Riparia riparia 16
Motacillidae
1. Nõmmekiur Anthus campestris 8
2. Sookiur Anthus pratensis 75
3. Metskiur Anthus trivialis 199
4. Linavästrik Motacilla alba 798
5. Hänilane Motacilla flava 37
Bombycillidae
1. Siidisaba Bombycilla garrulus 2142
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 2870
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 695
2. Siberi raat Prunella montanella 2
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 15163
2. Ööbik Luscinia luscinia 71
3. Sinirind Luscinia svecica 7
4. Luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula 3
5. Tundra-sinirind Luscinia svecica svecica 18
6. Kivitäks Oenanthe oenanthe 71
7. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 132
8. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 933
9. Kadakatäks Saxicola rubetra 122
10. Kaelustäks Saxicola torquatus 1
11. Vainurästas Turdus iliacus 904
12. Musträstas Turdus merula 2574
13. Laulurästas Turdus philomelos 1319
14. Hallrästas Turdus pilaris 848
15. Hoburästas Turdus viscivorus 27
Sylviidae
1. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 40
2. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 20
3. Soo-roolind Acrocephalus palustris 355
4. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 1019
5. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 1969
6. Käosulane Hippolais icterina 154
7. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 11
8. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 5
9. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 89
10. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 16564
11. Siberi väike-lehelind Phylloscopus collybita tristis 14
12. Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus 3
13. Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus 42
14. Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus 26
15. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 408
16. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 4
17. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10442
18. Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla 29
19. Pöialpoiss Regulus regulus 195653
20. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 1761
21. Aed-põõsalind Sylvia borin 1520
22. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 1015
23. Väike-põõsalind Sylvia curruca 916
24. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 77
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 380
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 85
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 855
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 681
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 118245
2. Lääne-sabatihane Aegithalos caudatus europaeus 30
3. Sinitihane Cyanistes caeruleus 60840
4. Lasuurtihane Cyanistes cyanus 2
5. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1129
6. Rasvatihane Parus major 133752
7. Musttihane Periparus ater 35545
8. Taigatihane Poecile cinctus 2
9. Põhjatihane Poecile montanus 21403
10. Sootihane Poecile palustris 1516
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 912
2. Ida-puukoristaja Sitta europaea asiatica 53
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 12310
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 33
Oriolidae
1. Peoleo Oriolus oriolus 2
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 158
2. Hallõgija Lanius excubitor 11
3. Kõnnuõgija Lanius isabellinus 1
4. Punapea-õgija Lanius senator 1
Corvidae
1. Hakk Coloeus monedula 32
2. Hallvares Corvus corone 19
3. Künnivares Corvus frugilegus 6
4. Pasknäär Garrulus glandarius 421
5. Mänsak Nucifraga caryocatactes 28
6. Pähklimänsak Nucifraga caryocatactes caryocatactes 41
7. Seedrimänsak Nucifraga caryocatactes machorhynchos 61
8. Harakas Pica pica 16
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 928
Passeridae
1. Koduvarblane Passer domesticus 318
2. Põldvarblane Passer montanus 713
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 216
2. Ohakalind Carduelis carduelis 186
3. Rohevint Carduelis chloris 644
4. Urvalind Carduelis flammea 9805
5. Lõuna-urvalind Carduelis flammea cabaret 11
6. Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris 1
7. Hele-urvalind Carduelis hornemanni 23
8. Siisike Carduelis spinus 18354
9. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 274
10. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 141
11. Metsvint Fringilla coelebs 10054
12. Põhjavint Fringilla montifringilla 2030
13. Kuuse-käbilind Loxia curvirostra 39
14. Vööt-käbilind Loxia leucoptera 3
15. Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus 9
16. Männileevike Pinicola enucleator 32
17. Leevike Pyrrhula pyrrhula 2983
18. Koldvint Serinus serinus 105
Emberizidae
1. Keltsalind Calcarius lapponicus 1
2. Talvike Emberiza citrinella 871
3. Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana 2
4. Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla 2
5. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica 1
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 1500