Pulgoja linnujaam

Linnujaamas on 39 hooaja jooksul (1979-2017) märgistatud 168057 lindu kokku 125 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (73,5%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Sylviidae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1979-2017)
1. 7801 (1995)
2. 7522 (1996)
3. 6911 (2006)
4. 6633 (1990)
5. 6590 (2003)
6. 5986 (2012)
7. 5947 (1989)
8. 5798 (2010)
9. 5413 (1983)
10. 5134 (2011)
11. 5002 (1988)
12. 4991 (2013)
13. 4959 (1991)
14. 4880 (2002)
15. 4732 (1999)
16. 4689 (2001)
17. 4661 (2014)
18. 4625 (2004)
19. 4446 (2000)
20. 4384 (2005)
21. 4287 (1994)
22. 4008 (1992)
23. 3653 (1997)
24. 3536 (2009)
25. 3478 (1980)
26. 3440 (2017)
27. 3440 (2016)
28. 3436 (2008)
29. 2933 (1985)
30. 2885 (1993)
31. 2881 (1981)
32. 2826 (1984)
33. 2675 (1986)
34. 2536 (1998)
35. 2411 (1987)
36. 2355 (2007)
37. 2302 (1982)
38. 2030 (2015)
39. 1841 (1979)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1979-2017)
1. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 58108
2. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 31806
3. Suitsupääsuke Hirundo rustica 23908
4. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10932
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9407
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4463
7. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 2957
8. Roohabekas Panurus biarmicus 2929
9. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2822
10. Kaldapääsuke Riparia riparia 2316
11. Pöialpoiss Regulus regulus 2020
12. Punarind Erithacus rubecula 1260
13. Hänilane Motacilla flava 1182
14. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1136
15. Kadakatäks Saxicola rubetra 1045
16. Aed-põõsalind Sylvia borin 1037
17. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 877
18. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 844
19. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 759
20. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 717
21. Kuldnokk Sturnus vulgaris 513
22. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 445
23. Väike-põõsalind Sylvia curruca 435
24. Punaselg-õgija Lanius collurio 380
25. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 369
26. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 332
27. Linavästrik Motacilla alba 270
28. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 269
29. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 263
30. Kukkurtihane Remiz pendulinus 247
31. Käblik Troglodytes troglodytes 235
32. Mudatilder Tringa glareola 217
33. Tikutaja Gallinago gallinago 204
34. Sookiur Anthus pratensis 189
35. Sinitihane Cyanistes caeruleus 185
36. Sinirind Luscinia svecica 183
37. Põhjatihane Poecile montanus 177
38. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
39. Rasvatihane Parus major 165
40. Jäälind Alcedo atthis 160
41. Kuldhänilane Motacilla citreola 145
42. Ööbik Luscinia luscinia 138
43. Laulurästas Turdus philomelos 131
44. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
45. Öösorr Caprimulgus europaeus 102
46. Porr Certhia familiaris 102
47. Metsvint Fringilla coelebs 88
48. Täpikhuik Porzana porzana 87
49. Metskiur Anthus trivialis 83
50. Vihitaja Actitis hypoleucos 75
51. Põldvarblane Passer montanus 67
52. Võsaraat Prunella modularis 66
53. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 61
54. Käosulane Hippolais icterina 57
55. Metstilder Tringa ochropus 56
56. Siisike Carduelis spinus 55
57. Vainurästas Turdus iliacus 53
58. Musttihane Periparus ater 53
59. Raudkull Accipiter nisus 53
60. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
61. Kivitäks Oenanthe oenanthe 45
62. Väänkael Jynx torquilla 34
63. Piilpart Anas crecca 34
64. Talvike Emberiza citrinella 32
65. Padu-roolind Acrocephalus agricola 29
66. Musträstas Turdus merula 28
67. Kanepilind Carduelis cannabina 26
68. Rooruik Rallus aquaticus 20
69. Rohevint Carduelis chloris 18
70. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
71. Hallrästas Turdus pilaris 15
72. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 15
73. Tutkas Philomachus pugnax 14
74. Sootihane Poecile palustris 14
75. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
76. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
77. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 11
78. Ohakalind Carduelis carduelis 11
79. Põldlõoke Alauda arvensis 9
80. Rägapart Anas querquedula 9
81. Hüüp Botaurus stellaris 6
82. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
83. Puukoristaja Sitta europaea 6
84. Väikepistrik Falco columbarius 5
85. Kõrvukräts Asio otus 5
86. Heletilder Tringa nebularia 5
87. Kanakull Accipiter gentilis 4
88. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
89. Rohunepp Gallinago media 3
90. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 3
91. Rukkirääk Crex crex 3
92. Pasknäär Garrulus glandarius 3
93. Kägu Cuculus canorus 3
94. Punajalg-tilder Tringa totanus 3
95. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
96. Harakas Pica pica 2
97. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
98. Lõopistrik Falco subbuteo 2
99. Väike-käosulane Iduna caligata 2
100. Hallvares Corvus corone 2
101. Vöötkakk Surnia ulula 1
102. Värbrisla Calidris temminckii 1
103. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
104. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1
105. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
106. Soopart Anas acuta 1
107. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
108. Tumetilder Tringa erythropus 1
109. Tundrakiur Anthus cervinus 1
110. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
111. Sooräts Asio flammeus 1
112. Suurrisla Calidris canutus 1
113. Rüüt Pluvialis apricaria 1
114. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
115. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
116. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
117. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
118. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
119. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1
120. Kalakajakas Larus canus 1
121. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
122. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
123. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
124. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
125. Rääkspart Anas strepera 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1979-2017)
Podicipedidae
1. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
Phalacrocoracidae
1. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
Ardeidae
1. Hüüp Botaurus stellaris 6
Anatidae
1. Soopart Anas acuta 1
2. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
3. Piilpart Anas crecca 34
4. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
5. Rägapart Anas querquedula 9
6. Rääkspart Anas strepera 1
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 4
2. Raudkull Accipiter nisus 53
3. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
4. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 5
2. Lõopistrik Falco subbuteo 2
3. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
4. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 3
2. Täpikhuik Porzana porzana 87
3. Rooruik Rallus aquaticus 20
Charadriidae
1. Rüüt Pluvialis apricaria 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 75
2. Suurrisla Calidris canutus 1
3. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1
4. Värbrisla Calidris temminckii 1
5. Tikutaja Gallinago gallinago 204
6. Rohunepp Gallinago media 3
7. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
8. Tutkas Philomachus pugnax 14
9. Tumetilder Tringa erythropus 1
10. Mudatilder Tringa glareola 217
11. Heletilder Tringa nebularia 5
12. Metstilder Tringa ochropus 56
13. Punajalg-tilder Tringa totanus 3
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
2. Kalakajakas Larus canus 1
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 3
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
2. Sooräts Asio flammeus 1
3. Kõrvukräts Asio otus 5
4. Vöötkakk Surnia ulula 1
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 102
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 160
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
3. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
4. Väänkael Jynx torquilla 34
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 9
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 23908
3. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
4. Kaldapääsuke Riparia riparia 2316
Motacillidae
1. Tundrakiur Anthus cervinus 1
2. Sookiur Anthus pratensis 189
3. Metskiur Anthus trivialis 83
4. Linavästrik Motacilla alba 270
5. Kuldhänilane Motacilla citreola 145
6. Hänilane Motacilla flava 1182
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 235
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 66
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 1260
2. Ööbik Luscinia luscinia 138
3. Sinirind Luscinia svecica 183
4. Kivitäks Oenanthe oenanthe 45
5. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 11
6. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 263
7. Kadakatäks Saxicola rubetra 1045
8. Vainurästas Turdus iliacus 53
9. Musträstas Turdus merula 28
10. Laulurästas Turdus philomelos 131
11. Hallrästas Turdus pilaris 15
Sylviidae
1. Padu-roolind Acrocephalus agricola 29
2. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2822
3. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 717
4. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9407
6. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 58108
7. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 31806
8. Käosulane Hippolais icterina 57
9. Väike-käosulane Iduna caligata 2
10. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 61
11. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 877
12. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 445
13. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1136
14. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 369
15. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 3
16. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10932
17. Pöialpoiss Regulus regulus 2020
18. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 269
19. Aed-põõsalind Sylvia borin 1037
20. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 2957
21. Väike-põõsalind Sylvia curruca 435
22. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 844
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 15
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 332
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 2929
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
2. Sinitihane Cyanistes caeruleus 185
3. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
4. Rasvatihane Parus major 165
5. Musttihane Periparus ater 53
6. Põhjatihane Poecile montanus 177
7. Sootihane Poecile palustris 14
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 6
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 102
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 247
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 380
Corvidae
1. Hallvares Corvus corone 2
2. Pasknäär Garrulus glandarius 3
3. Harakas Pica pica 2
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 513
Passeridae
1. Põldvarblane Passer montanus 67
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 26
2. Ohakalind Carduelis carduelis 11
3. Rohevint Carduelis chloris 18
4. Siisike Carduelis spinus 55
5. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 759
6. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
7. Metsvint Fringilla coelebs 88
8. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
9. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
Emberizidae
1. Talvike Emberiza citrinella 32
2. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4463