Pulgoja linnujaam

Linnujaamas on 38 hooaja jooksul (1979-2016) märgistatud 164617 lindu kokku 125 liigist.


Joonis. Rõngastatud lindude arv.


Täpsema info iga liigi kohta leiad allolevatest tabelitest
Tabel. Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel
Tabel. Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras
Tabel. Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras


Kõige arvukamalt (73,3%) on linnujaamas rõngastatud sugukonna Sylviidae liikide isendeid.


Joonis. Rõngastatud lindude arv sugukonniti.


Tabelid

Hooajal rõngastatud lindude arvu edetabel (1979-2016)
1. 7801 (1995)
2. 7522 (1996)
3. 6911 (2006)
4. 6633 (1990)
5. 6590 (2003)
6. 5986 (2012)
7. 5947 (1989)
8. 5798 (2010)
9. 5413 (1983)
10. 5134 (2011)
11. 5002 (1988)
12. 4991 (2013)
13. 4959 (1991)
14. 4880 (2002)
15. 4732 (1999)
16. 4689 (2001)
17. 4661 (2014)
18. 4625 (2004)
19. 4446 (2000)
20. 4384 (2005)
21. 4287 (1994)
22. 4008 (1992)
23. 3653 (1997)
24. 3536 (2009)
25. 3478 (1980)
26. 3440 (2016)
27. 3436 (2008)
28. 2933 (1985)
29. 2885 (1993)
30. 2881 (1981)
31. 2826 (1984)
32. 2675 (1986)
33. 2536 (1998)
34. 2411 (1987)
35. 2355 (2007)
36. 2302 (1982)
37. 2030 (2015)
38. 1841 (1979)

Rõngastatud linnuliigid arvulises järjekorras (1979-2016)
1. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 56822
2. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 30926
3. Suitsupääsuke Hirundo rustica 23870
4. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10824
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9051
6. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4366
7. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 2885
8. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2760
9. Roohabekas Panurus biarmicus 2729
10. Kaldapääsuke Riparia riparia 2315
11. Pöialpoiss Regulus regulus 2019
12. Punarind Erithacus rubecula 1254
13. Hänilane Motacilla flava 1169
14. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1127
15. Aed-põõsalind Sylvia borin 1033
16. Kadakatäks Saxicola rubetra 1016
17. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 841
18. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 815
19. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 747
20. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 615
21. Kuldnokk Sturnus vulgaris 503
22. Väike-põõsalind Sylvia curruca 435
23. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 428
24. Punaselg-õgija Lanius collurio 371
25. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 369
26. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 331
27. Linavästrik Motacilla alba 269
28. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 268
29. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 259
30. Kukkurtihane Remiz pendulinus 244
31. Käblik Troglodytes troglodytes 234
32. Mudatilder Tringa glareola 215
33. Tikutaja Gallinago gallinago 203
34. Sookiur Anthus pratensis 185
35. Sinitihane Cyanistes caeruleus 185
36. Sinirind Luscinia svecica 179
37. Põhjatihane Poecile montanus 177
38. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
39. Rasvatihane Parus major 165
40. Jäälind Alcedo atthis 160
41. Ööbik Luscinia luscinia 137
42. Laulurästas Turdus philomelos 131
43. Kuldhänilane Motacilla citreola 119
44. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
45. Öösorr Caprimulgus europaeus 102
46. Porr Certhia familiaris 102
47. Metsvint Fringilla coelebs 88
48. Täpikhuik Porzana porzana 86
49. Metskiur Anthus trivialis 82
50. Vihitaja Actitis hypoleucos 75
51. Põldvarblane Passer montanus 67
52. Võsaraat Prunella modularis 66
53. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 58
54. Käosulane Hippolais icterina 57
55. Metstilder Tringa ochropus 56
56. Siisike Carduelis spinus 55
57. Vainurästas Turdus iliacus 53
58. Musttihane Periparus ater 53
59. Raudkull Accipiter nisus 53
60. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
61. Kivitäks Oenanthe oenanthe 44
62. Piilpart Anas crecca 34
63. Väänkael Jynx torquilla 33
64. Talvike Emberiza citrinella 32
65. Musträstas Turdus merula 28
66. Kanepilind Carduelis cannabina 26
67. Padu-roolind Acrocephalus agricola 25
68. Rooruik Rallus aquaticus 19
69. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
70. Rohevint Carduelis chloris 17
71. Hallrästas Turdus pilaris 15
72. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 15
73. Tutkas Philomachus pugnax 14
74. Sootihane Poecile palustris 14
75. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
76. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
77. Ohakalind Carduelis carduelis 11
78. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 11
79. Rägapart Anas querquedula 9
80. Põldlõoke Alauda arvensis 8
81. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
82. Puukoristaja Sitta europaea 6
83. Hüüp Botaurus stellaris 6
84. Väikepistrik Falco columbarius 5
85. Kõrvukräts Asio otus 5
86. Heletilder Tringa nebularia 5
87. Kanakull Accipiter gentilis 4
88. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
89. Pasknäär Garrulus glandarius 3
90. Kägu Cuculus canorus 3
91. Punajalg-tilder Tringa totanus 3
92. Rohunepp Gallinago media 3
93. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 3
94. Rukkirääk Crex crex 3
95. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
96. Lõopistrik Falco subbuteo 2
97. Väike-käosulane Iduna caligata 2
98. Hallvares Corvus corone 2
99. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
100. Harakas Pica pica 2
101. Soopart Anas acuta 1
102. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
103. Tumetilder Tringa erythropus 1
104. Tundrakiur Anthus cervinus 1
105. Sooräts Asio flammeus 1
106. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
107. Suurrisla Calidris canutus 1
108. Rüüt Pluvialis apricaria 1
109. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
110. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
111. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
112. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
113. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1
114. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
115. Kalakajakas Larus canus 1
116. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
117. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
118. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
119. Rääkspart Anas strepera 1
120. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
121. Värbrisla Calidris temminckii 1
122. Vöötkakk Surnia ulula 1
123. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
124. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
125. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1

Rõngastatud linnuliigid süstemaatilises järjekorras (1979-2016)
Podicipedidae
1. Väikepütt Tachybaptus ruficollis 1
Phalacrocoracidae
1. Kormoran Phalacrocorax carbo 2
Ardeidae
1. Hüüp Botaurus stellaris 6
Anatidae
1. Soopart Anas acuta 1
2. Luitsnokk-part Anas clypeata 1
3. Piilpart Anas crecca 34
4. Sinikael-part Anas platyrhynchos 6
5. Rägapart Anas querquedula 9
6. Rääkspart Anas strepera 1
Accipitridae
1. Kanakull Accipiter gentilis 4
2. Raudkull Accipiter nisus 53
3. Roo-loorkull Circus aeruginosus 1
4. Välja-loorkull Circus cyaneus 1
Falconidae
1. Väikepistrik Falco columbarius 5
2. Lõopistrik Falco subbuteo 2
3. Tuuletallaja Falco tinnunculus 1
4. Punajalg-pistrik Falco vespertinus 1
Rallidae
1. Rukkirääk Crex crex 3
2. Täpikhuik Porzana porzana 86
3. Rooruik Rallus aquaticus 19
Charadriidae
1. Rüüt Pluvialis apricaria 1
Scolopacidae
1. Vihitaja Actitis hypoleucos 75
2. Suurrisla Calidris canutus 1
3. Kõvernokk-risla Calidris ferruginea 1
4. Värbrisla Calidris temminckii 1
5. Tikutaja Gallinago gallinago 203
6. Rohunepp Gallinago media 3
7. Veetallaja Phalaropus lobatus 1
8. Tutkas Philomachus pugnax 14
9. Tumetilder Tringa erythropus 1
10. Mudatilder Tringa glareola 215
11. Heletilder Tringa nebularia 5
12. Metstilder Tringa ochropus 56
13. Punajalg-tilder Tringa totanus 3
Laridae
1. Naerukajakas Chroicocephalus ridibundus 12
2. Kalakajakas Larus canus 1
Cuculidae
1. Kägu Cuculus canorus 3
Strigidae
1. Karvasjalg-kakk Aegolius funereus 1
2. Sooräts Asio flammeus 1
3. Kõrvukräts Asio otus 5
4. Vöötkakk Surnia ulula 1
Caprimulgidae
1. Öösorr Caprimulgus europaeus 102
Alcedinidae
1. Jäälind Alcedo atthis 160
Picidae
1. Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos 1
2. Suur-kirjurähn Dendrocopos major 167
3. Väike-kirjurähn Dendrocopos minor 13
4. Väänkael Jynx torquilla 33
Alaudidae
1. Põldlõoke Alauda arvensis 8
2. Nõmmelõoke Lullula arborea 1
Hirundinidae
1. Räästapääsuke Delichon urbicum 49
2. Suitsupääsuke Hirundo rustica 23870
3. Suitsu- ja räästapääsukese hübriid Hirundo rustica x Delchion urbica 4
4. Kaldapääsuke Riparia riparia 2315
Motacillidae
1. Tundrakiur Anthus cervinus 1
2. Sookiur Anthus pratensis 185
3. Metskiur Anthus trivialis 82
4. Linavästrik Motacilla alba 269
5. Kuldhänilane Motacilla citreola 119
6. Hänilane Motacilla flava 1169
Troglodytidae
1. Käblik Troglodytes troglodytes 234
Prunellidae
1. Võsaraat Prunella modularis 66
Turdidae
1. Punarind Erithacus rubecula 1254
2. Ööbik Luscinia luscinia 137
3. Sinirind Luscinia svecica 179
4. Kivitäks Oenanthe oenanthe 44
5. Must-lepalind Phoenicurus ochruros 11
6. Lepalind Phoenicurus phoenicurus 259
7. Kadakatäks Saxicola rubetra 1016
8. Vainurästas Turdus iliacus 53
9. Musträstas Turdus merula 28
10. Laulurästas Turdus philomelos 131
11. Hallrästas Turdus pilaris 15
Sylviidae
1. Padu-roolind Acrocephalus agricola 25
2. Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus 2760
3. Aed-roolind Acrocephalus dumetorum 615
4. Tarna-roolind Acrocephalus paludicola 1
5. Soo-roolind Acrocephalus palustris 9051
6. Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus 56822
7. Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus 30926
8. Käosulane Hippolais icterina 57
9. Väike-käosulane Iduna caligata 2
10. Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis 58
11. Roo-ritsiklind Locustella luscinioides 815
12. Võsa-ritsiklind Locustella naevia 428
13. Väike-lehelind Phylloscopus collybita 1127
14. Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix 369
15. Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides 3
16. Salu-lehelind Phylloscopus trochilus 10824
17. Pöialpoiss Regulus regulus 2019
18. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla 268
19. Aed-põõsalind Sylvia borin 1033
20. Pruunselg-põõsalind Sylvia communis 2885
21. Väike-põõsalind Sylvia curruca 435
22. Vööt-põõsalind Sylvia nisoria 103
Muscicapidae
1. Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca 841
2. Väike-kärbsenäpp Ficedula parva 15
3. Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata 331
Timaliidae
1. Roohabekas Panurus biarmicus 2729
Paridae
1. Sabatihane Aegithalos caudatus 18
2. Sinitihane Cyanistes caeruleus 185
3. Tutt-tihane Lophophanes cristatus 1
4. Rasvatihane Parus major 165
5. Musttihane Periparus ater 53
6. Põhjatihane Poecile montanus 177
7. Sootihane Poecile palustris 14
Sittidae
1. Puukoristaja Sitta europaea 6
Certhiidae
1. Porr Certhia familiaris 102
Remizidae
1. Kukkurtihane Remiz pendulinus 244
Laniidae
1. Punaselg-õgija Lanius collurio 371
Corvidae
1. Hallvares Corvus corone 2
2. Pasknäär Garrulus glandarius 3
3. Harakas Pica pica 2
Sturnidae
1. Kuldnokk Sturnus vulgaris 503
Passeridae
1. Põldvarblane Passer montanus 67
Fringillidae
1. Kanepilind Carduelis cannabina 26
2. Ohakalind Carduelis carduelis 11
3. Rohevint Carduelis chloris 17
4. Siisike Carduelis spinus 55
5. Karmiinleevike Carpodacus erythrinus 747
6. Suurnokk-vint Coccothraustes coccothraustes 1
7. Metsvint Fringilla coelebs 88
8. Põhjavint Fringilla montifringilla 2
9. Leevike Pyrrhula pyrrhula 1
Emberizidae
1. Talvike Emberiza citrinella 32
2. Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus 4366