Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Hooaja esimene valge-toonekurg möödus kell 13:28

Tuulevaiksest kuid külmast päevast kujunes seni kevade parim rändepäev. Skoori tegid mh. haned (kokku 2100), põldlõokesed (800) ja talvikesed (206). Hooaja parimad rändesummad olid mh. kormoranil (60), kaelustuvil (110), nõmmelõokesel (42), sookurel (89), musträstal (39), künnivaresel (136), kuldnokal (108), hangelinnul (68) ja kanepilinnul (89).  Uuteks saabujateks osutusid valge-toonekurg Ciconia ciconia, hõbehaigur Casmerodius albus, linavästrik Motacilla alba ja musttihane Periparus ater.

Margus Ellermaa

 

Laululuiged Cygnus cygnus rändel

Mõned soojemad päevad tõid küll rändlinde, kuid mitte väga palju. Selget öörändelainet pole veel sisuliselt olnud ja väiksed rästad, punarinnad ja teised puuduvad veel liiginimekirjast. Täna oli näha hooaja esimesed sookiurud (4), viupardid (2), punajalg-tilder ja põhjavint. Hooaja parimad rändesummad täheldati mh. laululuigel Cygnus cygnus (15), hallhaigrul Ardea cinerea (31) ja hangelinnul Plectrophenax nivalis (65). Ka naerukajakaid hakkas veidi liikuma - liiki on kohatud siiani vaid üksikutel päevadel üksikute isenditena. Põldlõokese Alauda arvensis hooaja summa ületas 2000 isendi piiri.

Margus Ellermaa

Hallhaigur Ardea cinerea

Sel kevadel seiratakse Kablis kevadrännet märtsi keskpaigast mai lõpuni. Siin päevaraamatus proovime aeg-ajalt kajastada, mis linnurändes parasjagu toimub. Tänavune kevad on nö. vana aja kevad, ehk see pole veel korralikult alanud. Esimene seirenädal hakkab juba ühele poole saama. Esimestel päevadel on loendatud 600–1200 rändurit päevas. Umbes viiendik ränduritest on olnud hõbekajakad, kelle põhiränne on nüüdseks siit möödunud. Põhiränne on praegu käimas jääkosklal ja hallvaresel. Täna saabusid esimesed kiivitajad (5) ja rootsiitsitaja. Mõned põldlõokesed on siin küla põldude territooriumidel külma trotsimas ja laulmas. Lähima nädala jooksul valitseb külm õhuvool kuni Kesk-Euroopani välja ja massilist kevadekuulutajate sissetungi pole veel oodata. Anname siis märku, kui nad stardivad!

Margus Ellermaa & Kaarel Võhandu

 

 

Kogu päeva kestnud pakane ei suutnud eriti edukalt pidurdada kevadrännet: põldlõokesed Alauda arvensis otsustasid Eestit okupeerida ja liikvel oli juba 550 isendit, mis tähendab põhirände algust sellel linnul. Suhteliselt hästi oli liikvel ka kanepilinde Carduelis cannabina (51) ja elevust pakkus üks mägi-kanepilind Carduelis flavirostris. Avamere piir on hetkel ca 7 kilomeetri kaugusel, kus lendab suuri tõmmuvaera parvesid. Lähedamal triivjää keskel lahvandustes on vaid jääkosklaid, sõtkaid ja hõbekajakaid, ranna lähedal ka luikesid.

Margus Ellermaa

Lääne-pöialpoiss Kablis 8.09.2016. Foto: Meelis Leivits.

Täna hommikul sattus Kablis võrku selle aasta esimene lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). See liik oli kuni eelmise aastani Kablis väga harv eksikülaline lõunast. 2016. aastal püüti Kablis kokku rekordilised 4 isendit, kes kõik osutusid noorteks isaslindudeks. Ka käesoleval aastal on Lätist ja Leedust hulga teateid vaadeldud või linnujaamades püütud lääne-pöialpoiste kohta, mistõttu eeldasime ka Kablis rekordilist lääne-pöialpoisi aastat. Paraku on pöialpoiste ränne siiani olnud väga tagasihoidlik ja võib öelda, et täna jõudis Kablisse esimene tõsisem pöialpoiste rändelaine. Sellega koos ka siis esimene lääne-pöialpoiss. Lääne-pöialpoiste vaatluste sagenemine ja sagedasem tabamine linnujaamades sügisrände ajal viitab selgelt asjaolule, et liik on viimastel aastatel oma levilat Baltikumi laiendanud.

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.