Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Soojalainega saabusid lõpuks öörändurid: hommikul Kabli küla oli täis rästaid, võsaraate, punarindasid ja käblikuid. Randa olid saabunud ujupardid. Rändes oli hooaja kulminatsioon: rändurite kogusumma oli 85000, mis jääb tõenäoliselt selle hooaja parimaks tulemuseks. 36 liigil oli hooaja parim päevasumma ja hooaja esmavaatlus tehti 12 liigil. Läbi aegade parim kevadrändesumma oli mh. roo-loorkullil (24) ja kaelustuvil (6203). Märkimisväärseid rändesummasid oli lisaks ridamisi: valge-toonekurg (44), välja-loorkull (5), kalakotkas (7), linavästrik (674), musträstas (1110), laulurästas (212), ohakalind (153). Põhilise biomassi moodustasid siiski haned, keda loeti kokku üle 46000 isendi. Esmasaabujateks olid piilpart (6), rääkspart (2), must-harksaba, kalakotkas, väiketüll (2), suur-koovitaja (4), mustsaba-vigle (2), suitsupääsuke, võsaraat (36), must-lepalind, väike-lehelind ja hallõgija.

 

Hommik algas suhteliselt aktiivse rändega, mis siiski juba kella kümneks täiesti soikus. Umbes keskpäeval aga hakkas ränne jälle hoogu võtma ja pärastlõunal hakkas mööduma suuri kiivitaja, vintide ja tuvide salkasid. Õhtuks oli ankeetide peale kogunenud summaks 50000 rändurit. Viiel liigil sai kirja Kabli kevadrände rekord: kanada laglel Branta canadiensis (29), kiivitajal Vanellus vanellus (3288), sookiurul Anthus pratensis (340), hoburästal Turdus viscivorus (683) ja hangelinnul Plectrophenax nivalis (135). Hooaja parimad summad olid muuhulgas ka valge-toonekurel Ciconia ciconia (27), põldrüüdal Pluvialis apricaria (22), tikutajal Gallinago gallinago (55), kaelustuvil Columba  palumbus (5918), nõmmelõokesel Lullula arborea (45), linavästrikul Motacilla alba (318), musträstal Turdus merula (225), hallrästal Turdus pilaris (2052), kuldnokal Sturnus vulgaris (988), rootsiitsitajal Emberiza schoeniclus (212) ja metsvindil Fringilla coelebs (15117). Liikvel oli sel hooajal esimest korda korralikult röövlinde, mh. hiireviu Buteo buteo (81), raudkull Accipiter nisus (21), roo-loorkull Circus aeruginosus (12) ja tuuletallaja Falco tinnunculus (10). Kevade esmavaatlused Kabli linnujaamas olid järgmistel liikidel: karvasjalg-viu, metstilder (18), musträhn, käblik, suurnokk (7) ja keltsalind.

 

Sookured

Märtsis täheldati Kablis rändel 30000 lindu, mis oli eelmise soojema kevadega võrreldes viis korda vähem. On siis kevad talvine ja linnud saabuvad hilinemisega, aga tulemata nad ikkagi ei jää. Täna täheldati hooaja seni parimad ränded kormoranil (75), hõbehaigrul (13), naerukajakal (71), kaelustuvil (149), hoburästal (198), rasvatihasel (92), metsvindil (276), siisikesel (650), kanepilinnul (91), leevikesel (127), hangelinnul (91), talvikesel (720) ja rootsiitsitajal (157). Esmavaatlused tehti järgmistel liikidel: lühinokk-rabahani, roo-loorkull, tikutaja, tõmmukajakas (3).

Hõbehaigur

Suurele lumesajupäevale järgnes päikesepaisteline ilm läänetuulega. Ja lindudega. Täna kohtasime kuute esmasaabujat, 37 liigil oli hooaja parim ränne ja lisaks neljal liigil Kabli läbi aegade parim kevadine päevasumma. Rändureid oli kokku 24000 ja liikvel olid eeskätt suured linnud: haned, kured, kajakad, tuvid, kiivitajad jne. Hanede päevasumma oli 14200. Lisaks täheldati suurel arvul kormorane (633, Kabli kevadrekord), hallhaigruid (66), sookurgi (883, Kabli kevadrekord), kiivitajaid (1445, Kabli kevadrekord), kaelustuvisid (818) ja põldlõokesi (1320). Lisaks hooaja parimad summad olid muuhulgas hõbehaigrul (15), naerukajakal (465), sookiurul (93), musträstal (128), hallrästal (134), kuldnokal (286) ja hangelinnul (93). Hooaja esimesed saabujad olid: väikeluik (6), valgepõsk-lagle (18), soopart (4), hahk (7), väikepistrik, põldrüüt (4) ja liivatüll.

Hooaja seni parimal päeval täheldati esimest korda üle 5000 ränduri. Oma põhirändeni on jõudnud urvalind Carduelis flammea (700) ja talvike Emberiza citrinella (555). Väikeste värvuliste hulgas hakkab tooni andma järjest rohkem ka metsvint Fringilla coelebs (137). Märkimisväärselt liikus täna lisaks hoburästast Turdus viscivorus (73) ja leevikest Pyrrhula pyrrhula (69). Täna kohati ka hooaja esimesed sabatihased Aegithalos caudatus (9) ja laulurästad Turdus  philomelos (2). Hiline kevad on näha linnujaama ümbruses muuhulgas paljude varaste saabujate puudumisena oma pesitsusterritooriumidelt. Näiteks ükski kuldnokk pole veel hõivanud linnujaama ümbrusest oma pesapaika - siin neid pesitseb kümmekond pari. Varestel aga on pesad enam vähem kõigil valmis ehitatud.

Margus Ellermaa ja Aki Aintila

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.