Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Tuulise ilma ja eelnenu päeva soojaga sai ranniku jää lõpliku laksu, mis võimaldas ka merepartide saabumise rannikule lähedamale. Suhteliselt tagasihoidlikul rändepäeval nähti tänu jää kadumisele hooajale koguni kaheksat uut linnuliiki. Esmavaatlused olid järgmised: punapea-vart, merivart, mustvaeras, rohukoskel, tuttpütt, punakurk-kaur, räusktiir ja tutttiir.

Soojalainega saabusid lõpuks öörändurid: hommikul Kabli küla oli täis rästaid, võsaraate, punarindasid ja käblikuid. Randa olid saabunud ujupardid. Rändes oli hooaja kulminatsioon: rändurite kogusumma oli 85000, mis jääb tõenäoliselt selle hooaja parimaks tulemuseks. 36 liigil oli hooaja parim päevasumma ja hooaja esmavaatlus tehti 12 liigil. Läbi aegade parim kevadrändesumma oli mh. roo-loorkullil (24) ja kaelustuvil (6203). Märkimisväärseid rändesummasid oli lisaks ridamisi: valge-toonekurg (44), välja-loorkull (5), kalakotkas (7), linavästrik (674), musträstas (1110), laulurästas (212), ohakalind (153). Põhilise biomassi moodustasid siiski haned, keda loeti kokku üle 46000 isendi. Esmasaabujateks olid piilpart (6), rääkspart (2), must-harksaba, kalakotkas, väiketüll (2), suur-koovitaja (4), mustsaba-vigle (2), suitsupääsuke, võsaraat (36), must-lepalind, väike-lehelind ja hallõgija.

 

Hõbehaigur

Suurele lumesajupäevale järgnes päikesepaisteline ilm läänetuulega. Ja lindudega. Täna kohtasime kuute esmasaabujat, 37 liigil oli hooaja parim ränne ja lisaks neljal liigil Kabli läbi aegade parim kevadine päevasumma. Rändureid oli kokku 24000 ja liikvel olid eeskätt suured linnud: haned, kured, kajakad, tuvid, kiivitajad jne. Hanede päevasumma oli 14200. Lisaks täheldati suurel arvul kormorane (633, Kabli kevadrekord), hallhaigruid (66), sookurgi (883, Kabli kevadrekord), kiivitajaid (1445, Kabli kevadrekord), kaelustuvisid (818) ja põldlõokesi (1320). Lisaks hooaja parimad summad olid muuhulgas hõbehaigrul (15), naerukajakal (465), sookiurul (93), musträstal (128), hallrästal (134), kuldnokal (286) ja hangelinnul (93). Hooaja esimesed saabujad olid: väikeluik (6), valgepõsk-lagle (18), soopart (4), hahk (7), väikepistrik, põldrüüt (4) ja liivatüll.

Hommik algas suhteliselt aktiivse rändega, mis siiski juba kella kümneks täiesti soikus. Umbes keskpäeval aga hakkas ränne jälle hoogu võtma ja pärastlõunal hakkas mööduma suuri kiivitaja, vintide ja tuvide salkasid. Õhtuks oli ankeetide peale kogunenud summaks 50000 rändurit. Viiel liigil sai kirja Kabli kevadrände rekord: kanada laglel Branta canadiensis (29), kiivitajal Vanellus vanellus (3288), sookiurul Anthus pratensis (340), hoburästal Turdus viscivorus (683) ja hangelinnul Plectrophenax nivalis (135). Hooaja parimad summad olid muuhulgas ka valge-toonekurel Ciconia ciconia (27), põldrüüdal Pluvialis apricaria (22), tikutajal Gallinago gallinago (55), kaelustuvil Columba  palumbus (5918), nõmmelõokesel Lullula arborea (45), linavästrikul Motacilla alba (318), musträstal Turdus merula (225), hallrästal Turdus pilaris (2052), kuldnokal Sturnus vulgaris (988), rootsiitsitajal Emberiza schoeniclus (212) ja metsvindil Fringilla coelebs (15117). Liikvel oli sel hooajal esimest korda korralikult röövlinde, mh. hiireviu Buteo buteo (81), raudkull Accipiter nisus (21), roo-loorkull Circus aeruginosus (12) ja tuuletallaja Falco tinnunculus (10). Kevade esmavaatlused Kabli linnujaamas olid järgmistel liikidel: karvasjalg-viu, metstilder (18), musträhn, käblik, suurnokk (7) ja keltsalind.

 

Sookured

Märtsis täheldati Kablis rändel 30000 lindu, mis oli eelmise soojema kevadega võrreldes viis korda vähem. On siis kevad talvine ja linnud saabuvad hilinemisega, aga tulemata nad ikkagi ei jää. Täna täheldati hooaja seni parimad ränded kormoranil (75), hõbehaigrul (13), naerukajakal (71), kaelustuvil (149), hoburästal (198), rasvatihasel (92), metsvindil (276), siisikesel (650), kanepilinnul (91), leevikesel (127), hangelinnul (91), talvikesel (720) ja rootsiitsitajal (157). Esmavaatlused tehti järgmistel liikidel: lühinokk-rabahani, roo-loorkull, tikutaja, tõmmukajakas (3).

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.