Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Pasknääride põhiränne on käsil.

Pääsukeste ränne võtab hoogu. Täna rändel suitsupääsukesi 532, räästapääsukesi 19, kaldapääsukesi 29 ja piiritajaid 9. Hooaja esimene punaselg-õgija ja väike-konnakotkas.

Hooaja esimene herilaseviu Pernis apivorus saabus tänavu üsna vara

Täna toimus söödikännide sisseränne Pärnu lahele: kokku loeti 14 isendit, mis on Kabli parim läbi aegade. Lisaks hooaja parimad olid luitsnokk-pardil (136), tuttvardil (389), väike-koovitajal (15) ja hallpõsk-pütil (3). Väikesearvulistest liikidest oli rändel hooaja neljas must-harksaba. Ainsaks esmavaatluseks oli läänest merelt saabunud herilaseviu. Väikekajakat on viimastel päevadel väga väheks jäänud ja selle liigi rändenumbrid on heade vanade aegadega võrreldes olnud naeruväärselt väiksed - populatsioon on viimasel kümnendil vist päris kokku kukkunud.

Hooaja esimesed must-toonekured Ciconia nigra (2) möödusid täna.

Soe ilm andis kaugränduritele täna üha rohkem hoogu. Juba teist päeva järjest vaadeldi vaatlustornist 130 linnuliiki. Metskiure Anthus trivialis läks kevade kohta märkimisväärsed 816 isendit. Ka sookiure Anthus pratensis liikus hästi (242). Hooaja parimad olid mitmel röövlinnul: soo-loorkullil Circus pygargus (4), tuuletallajal Falco tinnunculus (11) ja lõopistrikul Falco subbuteo (5). Kurvitsate liikumist esindasid mh. rüüt Pluvialis apricaria (32), vihitaja Actitis hypoleucos (5) ja tutkas Calidris pugnax (96). Hooaja suurimad päevasummad olid lisaks käol Cuculus canorus (7), kaldapääsukesel Riparia riparia (19), suitsupääsukesel Hirundo rustica (254), kuldhänilasel Motacilla citreola (3), väike-põõsalinnul Sylvia curruca (10) ja salu-lehelinnul Phylloscopus trochilus (9 + sp. 20). Huvitavamatest liikidest kohati rändel lisaks lühinokk-hane Anser brachyrhynchus, keltsalindu Calcarius lapponicus, must-harksaba Milvus migrans ja turteltuvi Streptoptelia turtur (2). Esmavaatluste kategooriasse läks kirja mh. tumetilder Tringa erythropus. Täna laulsid ka esimesed ööbikud Luscinia luscinia (2) ja lääne-pöialpoiss Regulus ignicapillus. Linnujaamast põhja jääval 4km teelõigul laulis pärastlõunal lisaks 4 lääne-pöialpoissi Regulus ignicapillus.

Ka piiritaja Apus apus oli hooaja esimene.
Viimastel päevadel on liikunud soo-loorkulle Circus pygargus

Maalindude ränne jäi eilsega võrreldes palju rahulikumaks, aga merel liikus natuke tuttvarte Aythya fuligula (249) ja piilparti Anas crecca (202). Esmavaatlused tehti hall-kärbsenäpist ja pruunselg-põõsalinnust. Päeva üllatus oli üksik väike-laukhani Anser erythropus rändel.

Paar nädalat tagasi käis Kabli linnujaamast tegemas võtteid Osoon. Tulemused on koos arhiivimaterjalidega näha ERR-i kodulehele viiva lingi taga Kabli linnujaam

Täna kohati rändel hooaja esimesi kägusid Cuculus canorus.
Soojem ilm vallandas üle pika aja maalindude rände, samas merel on jäänud ränne päris vaikseks - ka part on ilmselt Kablist juba möödunud. Hulgi saabus kaugrändureid, muuhulgas salu-lehelinde ja mustpea-põõsalinde. Oma pesitsusterritooriumile jõudis siin lõpuks väiketüll - 25 päeva pärast liigi esmavaatlust linnujaamas. Rändeskoori tegid täna metskiur (512) ja siidisaba (314). Hooja parimad olid ka hänilasel (66), mets-lehelinnul (9), koldvindil (4), tutkal (63) ja heletildril (18). Kevade progressi näitasid ka hulk uusi liike: vihitaja, turteltuvi (2), kägu (4), kaldapääsuke (3) ja kadakatäks. Linnujaama selle hooaja liigilisti lisandus lõpuks ka metskurvits. Päeva liik oli vast laanerähn, mida siin kevaditi tavaliselt ei kohata. Merel peatub praegu üksjagu kauri, täna ulpis merel vähemalt 24 punakurk-kauri ja 4 järvekauri.

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.