Päevaraamat

Kabli linnujaama päevaraamatus leiab käsitlemist linnujaamas toimuv ja linnujaamaga seonduv.

Nädalapäevad kestnud soojalaine ja soodsad rändeilmad on toonud linnujaama kiired päevad. Alates laupäevast, 13. oktoobrist on enamus päevadest üle tuhande linnu rõngastamisega. Kui laupäeval ja pühapäeval oli tõsine pöialpoisi rändelaine, siis alates esmaspäevast on kõige arvukamaks rasvatihane. Kokku on 5 päevaga saanud rõnga jalga ligi 5000 lindu. Eilse seisuga on Kablis 2018 hooajal rõngastatud kokku 14008 lindu.

http://trektellen.org/site/totals/1777/2018/-2/0

Kablis 19. septembril rõngastatud sinitihane ja pöialpoiss tabati oktoobri esimesel päeval Leedus, Ventes Ragase linnujaamas. 19-21. septembril olid Kablis massrändepäevad, mil rõngastati kokku 1942 lindu. Taasleitud sinitihane ja pöialpoiss jõudsid Leedu linnujaama 12 päevaga, läbides selle ajaga ca 450 km. Sinitihase taasleide on sel aastal Leedust ka varem tulnud. Näiteks 8. septembril rõngastati Kablis sinitihane, kes tabati Leedus 19 päeva hiljem - 28. septembril. Rände kiiruse vähenemisest nädala võrra võib arvata, et ilmade jahenemine peale 21. septembrit meie laiuskraadil on värvuliste rändele tõsise hoo sisse andnud.

Hooaja kuues turteltuvi Streptoptelia turtur rändel.

Lõpuks ilmus merele ka hulgi aule - kokku loeti täna 1715 rändel ja palju jäi ka paikseks. Lisaks rändas punakurk-kaure (278) ja paikseidki oli korralik summa (131). Hooaja parimad rändesummad olid veel väike-koovitajal (42), mudatildril (23) ja väikekajakal (297). Uusi saabujaid täna ei registreeritud.

Augusti viimastel päevadel seati Kablis taas üles suur Helgolandi mõrdpüünis ning loorvõrgud ning sellega võis uue hooaja avatuks lugeda. Alanud hooaeg on Kablis järjekorralt 50. Esimeseks tabatud liigiks osutus sedakorda sabatihane. Tavalisest varasem sabatihase esinemine tähendab seda, et tulemas on invasiooniaasta. Viimati esines sabatihase invasioon 2016. aastal ning viimasel ajal on need aset leidnud vaheldumisi, kord kahe aasta sees. Augusti lõpus on Kablis täheldatud ka väikeste põhjatihase ning musttihase salkade rändeliikumist.

Päevase püügistatistika leiab trektellen.org portaalist.

Teise aasta stepi-loorkull Circus macrourus, tn. isalind valkjaks sulgitud kaenlate järgi.

Üle pika aja rändurite arv jäi alla 1000 isendi, osaliselt ehk udust tingituna. Hooaja parim rändesumma oli tutkal (107). Uueks saabujaks oli tiigi-roolind. Huvitavamatest liikidest oli rändel hooaja kolmas naaskelnokk, teine herilaseviu ja esimene stepi-loorkull.

Alamkategooriaid

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2017 a.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2016 aastal.

Kabli linnujaama päevaraamatu sissekanded 2015 aastal.