2018

Hooaja kuues turteltuvi Streptoptelia turtur rändel.

Lõpuks ilmus merele ka hulgi aule - kokku loeti täna 1715 rändel ja palju jäi ka paikseks. Lisaks rändas punakurk-kaure (278) ja paikseidki oli korralik summa (131). Hooaja parimad rändesummad olid veel väike-koovitajal (42), mudatildril (23) ja väikekajakal (297). Uusi saabujaid täna ei registreeritud.

Teise aasta stepi-loorkull Circus macrourus, tn. isalind valkjaks sulgitud kaenlate järgi.

Üle pika aja rändurite arv jäi alla 1000 isendi, osaliselt ehk udust tingituna. Hooaja parim rändesumma oli tutkal (107). Uueks saabujaks oli tiigi-roolind. Huvitavamatest liikidest oli rändel hooaja kolmas naaskelnokk, teine herilaseviu ja esimene stepi-loorkull.

Hooaja esimene herilaseviu Pernis apivorus saabus tänavu üsna vara

Täna toimus söödikännide sisseränne Pärnu lahele: kokku loeti 14 isendit, mis on Kabli parim läbi aegade. Lisaks hooaja parimad olid luitsnokk-pardil (136), tuttvardil (389), väike-koovitajal (15) ja hallpõsk-pütil (3). Väikesearvulistest liikidest oli rändel hooaja neljas must-harksaba. Ainsaks esmavaatluseks oli läänest merelt saabunud herilaseviu. Väikekajakat on viimastel päevadel väga väheks jäänud ja selle liigi rändenumbrid on heade vanade aegadega võrreldes olnud naeruväärselt väiksed - populatsioon on viimasel kümnendil vist päris kokku kukkunud.

Pasknääride põhiränne on käsil.

Pääsukeste ränne võtab hoogu. Täna rändel suitsupääsukesi 532, räästapääsukesi 19, kaldapääsukesi 29 ja piiritajaid 9. Hooaja esimene punaselg-õgija ja väike-konnakotkas.

Viimastel päevadel on liikunud soo-loorkulle Circus pygargus

Maalindude ränne jäi eilsega võrreldes palju rahulikumaks, aga merel liikus natuke tuttvarte Aythya fuligula (249) ja piilparti Anas crecca (202). Esmavaatlused tehti hall-kärbsenäpist ja pruunselg-põõsalinnust. Päeva üllatus oli üksik väike-laukhani Anser erythropus rändel.

Paar nädalat tagasi käis Kabli linnujaamast tegemas võtteid Osoon. Tulemused on koos arhiivimaterjalidega näha ERR-i kodulehele viiva lingi taga Kabli linnujaam