2018

Tugeva uduga hommikul liikus ennem udu ja peale udu parte ja kahlajaid. Hooaja parimad olid suur-koovitajal (553) ja meriskil (38). Esmavaatlused tehti mudatildrist (2) ja tutkast (1). Haruldane eksikülaline oli linnuatlase üks põhiautoritest, Eerik Leibak. Hooaja rändurite kogusumma ületas 400.000 isendi piiri.

Hooaja teine vaenukägu Upupa epops möödus täna.

Pärast serveriprobleeme päevaraamat funktsioneerib jälle. Täna suhteliselt vaiksel rändepäeval hooaja parimad summad olid räusktiirul Hydroprogne caspia (5), suitsupääsukesel Hirundo rustica (41), pasknääril Garrulus glandarius (17) ja siidisabal Bombycilla garrulus (47). Uuteks saabujateks registreeriti sarvikpütt Podiceps auritius, randtiir Sterna paradisaea (3), räästapääsuke Delichon urbicum (11) ja ilmselt linnujaama läbi aegade esimene rooruik Rallus aquaticus. Viimastel  päevadel uusi saabujaid on olnud ka lõopistrik Falco subbuteo (19.4), naaskelnokk Recurvirostra avosetta (21.4), väiketiir Sternula alba (21.4) ja hänilane Motacilla flava (22.4). Kätte hakkab jõudma ka hooaja liigirikkaim periood, täna linnujaamas 110 liiki.

Kogu hommikuse standardi aja sadas vihma ning lindu liikus väga vähe. Pärastlõunal ilm selgines ning läände pööranud tuul tõi endaga kaasa kalakajaka ja suurkoovitaja rändelaine. Kalakajakal hooaja parim päev (488), suurkoovitajat (238). Kajakate loenduse vahepeale pakkusid elevust hooaja esimesed kaks soorätsu.

Hommikul oli endiselt korralik läänetuul ning eile pärastlõunal alanud kajakaränne läks täie hooga edasi. Kalakajakal (2730) hooaja parim ning ka üks Kabli parimaid numbreid. Hõbekajakal (742) Kabli kõigi aegade parim rändepäev. Ka enamustel teistel veelindudel hooaja parimad summad: valgepõsk-lagle (190), viupart (389), rääkspart (20), piilpart (463), soopart (288), tuttvart (337), merivart (468), aul (161), mustvaeras (470), punakurk-kaur (42), järvekaur (35), kaur sp (115), merisk (15), väikekajakas (16). Uueks liigiks sellel hooajal tuli täna esimene jõgitiir.

Hommikuks lubas kõva vihmasadu, aga Kablisse see täna ei jõudnud. Arvatavasti sadas lõunapool kuna ränne jäi tagasihoidlikuks, kokku loendasime natuke üle 6000 linnu. Parem minek oli veelindudel, kellel mitmel olid hooaja parimad päevasummad. Luitsnokk-part (25), rägapart (10), merivart (38), valgepõsk-lagle (57), mustvaeras (409). Uuteks saabujateks olid täna varahommikul laulev täpikhuik, mustpea-põõsalind, salu-lehelind ja väikekajakas (4).