Kabli linnujaam

Sõtkas (Bucephala clangula)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1974)
Suurim püügipäev:09.08.1974 (1)


Joonis 1. Sõtkas (Bucephala clangula). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.