Kabli linnujaam

Sinikael-part (Anas platyrhynchos)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1975)
Suurim püügipäev:04.08.1975 (1)


Joonis 1. Sinikael-part (Anas platyrhynchos). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.