Kabli linnujaam

Lõuna-urvalind (Carduelis flammea cabaret)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:11
Keskmine:0,2 (3,7)
Max:5 (2008, 1995)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
24.10-12.11
Sügisrände keskpunkt (50%):
7.11
Suurim püügipäev:
1. 12.11.2008 (2)
2. 24.10.2008 (1)
3. 07.11.2008 (1)


Joonis 1. Lõuna-urvalind (Carduelis flammea cabaret). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Lõuna-urvalind (Carduelis flammea cabaret). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.