Kabli linnujaam

Väiketsiitsitaja (Emberiza pusilla)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (2016)
Suurim püügipäev:24.10.2016 (1)


Joonis 1. Väiketsiitsitaja (Emberiza pusilla). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.