Kabli linnujaam

Põhjatsiitsitaja (Emberiza rustica)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1983)
Suurim püügipäev:16.09.1983 (1)


Joonis 1. Põhjatsiitsitaja (Emberiza rustica). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.