Kabli linnujaam

Kuuse-käbilind (Loxia curvirostra)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:39
Keskmine:0,8 (3,0)
Max:12 (1987)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
2.9-21.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
8.10
Suurim püügipäev:
1. 09.10.1987 (10)
2. 09.10.1985 (3)
3. 11.10.1985 (3)


Joonis 1. Kuuse-käbilind (Loxia curvirostra). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Kuuse-käbilind (Loxia curvirostra). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.