Kabli linnujaam

Mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:2
Keskmine:0,0 (1,0)
Max:1 (1987, 2018)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
29.10-31.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
30.10
Suurim püügipäev:
1. 29.10.2018 (1)
2. 08.10.2018 (0)
3. 16.10.2018 (0)


Joonis 1. Mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.