Kabli linnujaam

Siisike (Carduelis spinus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:17447
Keskmine:348,9 (371,2)
Max:3923 (1983)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
3.9-19.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
24.9
Suurim püügipäev:
1. 13.09.1983 (1196)
2. 17.09.1989 (861)
3. 15.09.1975 (426)


Joonis 1. Siisike (Carduelis spinus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Siisike (Carduelis spinus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.