Kabli linnujaam

Rohevint (Carduelis chloris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:629
Keskmine:12,6 (14,0)
Max:172 (2000)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
24.8-25.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
2.10
Suurim püügipäev:
1. 26.09.2000 (19)
2. 30.09.2000 (16)
3. 18.10.1980 (15)


Joonis 1. Rohevint (Carduelis chloris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Rohevint (Carduelis chloris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.