Kabli linnujaam

Põldvarblane (Passer montanus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:698
Keskmine:14,0 (15,2)
Max:141 (1973)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
22.7-27.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
24.9
Suurim püügipäev:
1. 06.09.1973 (26)
2. 16.09.2008 (20)
3. 28.09.1986 (14)


Joonis 1. Põldvarblane (Passer montanus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Põldvarblane (Passer montanus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.