Kabli linnujaam

Punapea-õgija (Lanius senator)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1
Max:1 (1972)
Suurim püügipäev:26.09.1972 (1)

Kablis 1972. aastal püütud punapea-õgija oli selle liigi esmaleid Eestis. 25. septembril märkas Kalev Jaama linnupüünise lähedal lindu, kelles ta arvas äratundvat kui punaselg-õgija. Koos Arne Härkiga aeti lind püünisesse, kus see osutuski punaselg-õgija isaslinnuks, kes rõngastati, mõõdeti, jäädvustati fotole ja vabastati. Pärast lahtilaskmist peatus lind linnujaama ümbruses kuni 2. oktoobrini.


Joonis 1. Punapea-õgija (Lanius senator). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.