Kabli linnujaam

Porr (Certhia familiaris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:11752
Keskmine:235,0 (239,8)
Max:809 (2000)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
15.9-29.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
9.10
Suurim püügipäev:
1. 29.10.2008 (124)
2. 06.10.1995 (88)
3. 15.10.1981 (80)


Joonis 1. Porr (Certhia familiaris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Porr (Certhia familiaris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.