Kabli linnujaam

Sootihane (Poecile palustris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1511
Keskmine:30,2 (30,8)
Max:128 (1988)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
20.8-17.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
23.9
Suurim püügipäev:
1. 04.10.1988 (18)
2. 09.10.1986 (15)
3. 24.09.2018 (12)


Joonis 1. Sootihane (Poecile palustris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Sootihane (Poecile palustris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.