Kabli linnujaam

Sabatihane (Aegithalos caudatus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:114996
Keskmine:2299,9 (2346,9)
Max:11550 (2000)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
20.9-24.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
5.10
Suurim püügipäev:
1. 28.09.2000 (1366)
2. 10.10.1977 (1210)
3. 27.09.2000 (1032)

Sabatihane on sigimisperioodil küllaltki varjulise eluviisiga ja märkamatuks jääv liik. Sabatihane on liik, kelle rändes esinevad mõnel aastal invasioonid. Sügisrändel on sabatihasele omane liikuda salkadena. Rändesalk koosneb üldjuhul pereliikmetest ning edasi liikudes on nad väga häälekad. Ühtlasi on sabatihane liik, kes annab kõige enam taasleide. 50 hooaja jooksul on liiki kokku rõngastatud ligi 115000 isendit. Kõige enam on isendeid rõngastatud 11571, seda 2000. aastal. 1970-2015 rõngastatud isendite arvukuses ei ole usaldatavat trendi. Kablis rõngastatud isendeid on teistes püügipunktides taasleitud 1154 korral (kuni 2008). Taasleiu protsent on ca 1,2%. Kablis rõngastatud isenditest pärineb kaugeim teadaolev taasleid 1429 km kauguselt.


Joonis 1. Sabatihane (Aegithalos caudatus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Sabatihane (Aegithalos caudatus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.