Kabli linnujaam

Lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:15
Keskmine:0,3 (2,1)
Max:5 (2018)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
9.9-19.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
25.9
Suurim püügipäev:
1. 19.09.1973 (1)
2. 08.10.1974 (1)
3. 25.09.2012 (1)


Joonis 1. Lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.



Joonis 2. Lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.