Kabli linnujaam

Väike-lehelind (Phylloscopus collybita)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:16028
Keskmine:320,6 (320,6)
Max:1015 (2000)
Min:1 (1969)
Sügisrände periood (90%):
31.8-5.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
18.9
Suurim püügipäev:
1. 18.09.2000 (101)
2. 19.09.2000 (101)
3. 21.09.1992 (85)


Joonis 1. Väike-lehelind (Phylloscopus collybita). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Väike-lehelind (Phylloscopus collybita). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.