Kabli linnujaam

Vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:39
Keskmine:0,8 (1,7)
Max:5 (2016)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
15.9-26.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
27.9
Suurim püügipäev:
1. 28.09.1975 (1)
2. 30.09.1975 (1)
3. 02.10.1975 (1)


Joonis 1. Vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.