Kabli linnujaam

Aed-põõsalind (Sylvia borin)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1518
Keskmine:30,4 (31,6)
Max:143 (1985)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
10.8-5.10
Sügisrände keskpunkt (50%):
5.9
Suurim püügipäev:
1. 05.09.1973 (14)
2. 25.08.1975 (11)
3. 19.08.2010 (11)


Joonis 1. Aed-põõsalind (Sylvia borin). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.



Joonis 2. Aed-põõsalind (Sylvia borin). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.