Kabli linnujaam

Pruunselg-põõsalind (Sylvia communis)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1004
Keskmine:20,1 (21,4)
Max:169 (1990)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
1.8-14.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
27.8
Suurim püügipäev:
1. 11.08.1992 (13)
2. 01.08.1992 (10)
3. 10.08.1992 (9)


Joonis 1. Pruunselg-põõsalind (Sylvia communis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Pruunselg-põõsalind (Sylvia communis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.