Kabli linnujaam

Väike-põõsalind (Sylvia curruca)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:907
Keskmine:18,1 (18,9)
Max:49 (1990)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
9.8-22.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
3.9
Suurim püügipäev:
1. 25.08.2001 (7)
2. 15.09.1972 (6)
3. 01.09.1981 (6)


Joonis 1. Väike-põõsalind (Sylvia curruca). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Väike-põõsalind (Sylvia curruca). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.