Kabli linnujaam

Vööt-põõsalind (Sylvia nisoria)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:77
Keskmine:1,5 (5,1)
Max:23 (1973)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
15.7-23.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
6.8
Suurim püügipäev:
1. 29.07.1973 (3)
2. 05.08.1974 (3)
3. 06.08.1975 (3)


Joonis 1. Vööt-põõsalind (Sylvia nisoria). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Vööt-põõsalind (Sylvia nisoria). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.