Kabli linnujaam

Käosulane (Hippolais icterina)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:153
Keskmine:3,1 (6,1)
Max:47 (1973)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
13.7-31.8
Sügisrände keskpunkt (50%):
7.8
Suurim püügipäev:
1. 23.07.1973 (7)
2. 14.07.1973 (6)
3. 18.07.1973 (6)


Joonis 1. Käosulane (Hippolais icterina). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Käosulane (Hippolais icterina). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.