Kabli linnujaam

Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:40
Keskmine:0,8 (2,9)
Max:12 (1991)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
31.7-24.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
28.8
Suurim püügipäev:
1. 29.08.2010 (2)
2. 17.09.2002 (1)
3. 07.08.2004 (1)


Joonis 1. Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.