Kabli linnujaam

Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1962
Keskmine:39,2 (54,5)
Max:354 (1990)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
2.8-26.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
5.9
Suurim püügipäev:
1. 04.08.1992 (19)
2. 31.07.1992 (17)
3. 02.08.1992 (17)


Joonis 1. Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.