Kabli linnujaam

Soo-roolind (Acrocephalus palustris)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:355
Keskmine:7,1 (11,5)
Max:105 (1992)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
31.7-11.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
13.8
Suurim püügipäev:
1. 31.07.1992 (12)
2. 09.08.1992 (12)
3. 22.08.1992 (11)


Joonis 1. Soo-roolind (Acrocephalus palustris). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Soo-roolind (Acrocephalus palustris). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.