Kabli linnujaam

Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:1015
Keskmine:20,3 (27,4)
Max:130 (1992)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
3.8-20.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
6.9
Suurim püügipäev:
1. 15.08.1992 (10)
2. 31.07.1992 (9)
3. 02.09.1992 (9)


Joonis 1. Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.