Kabli linnujaam

Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:11
Keskmine:0,2 (1,2)
Max:2 (1990, 1988)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
24.8-13.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
7.9
Suurim püügipäev:
1. 29.08.2002 (1)
2. 08.09.1994 (1)
3. 13.09.1996 (1)


Joonis 1. Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.