Kabli linnujaam

Võsa-ritsiklind (Locustella naevia)

Üldstatistikud (1969-2018)
Summa:89
Keskmine:1,8 (3,0)
Max:10 (1992)
Min:0 ()
Sügisrände periood (90%):
11.8-23.9
Sügisrände keskpunkt (50%):
8.9
Suurim püügipäev:
1. 11.08.1992 (2)
2. 08.09.1998 (2)
3. 08.09.2000 (2)


Joonis 1. Võsa-ritsiklind (Locustella naevia). Läbi hooaja rõngastatud linnud aastati, 1969-2018.Joonis 2. Võsa-ritsiklind (Locustella naevia). Läbi hooaegade rõngastatud linnud päeviti (päeva nr alates aasta algusest), 1969-2018.